diumenge, 12 de febrer de 2017

Entorns Personals d'Aprenentatge (PLE)


Els entorns personals d’aprenentatge o, per les seves sigles en anglès, PLE, són “el conjunt de ferramentes, fonts d’informació, connexions i activitats que cada persona utilitza per a aprendre” (Jordi Adell i Linda Castañeda, 2010). Aquest sorgeix de la necessitat que tenim d'aprendre contínuament i cada vegada més àmpliament.

PLE. Font: https://apuntespracticos.wordpress.com/tag/ple/

El PLE té tres parts diferenciades que són la de llegir, escriure i reflexionar, i compartir amb els demés. En aquest sentit, l’entorn personal d’aprenentatge requereix d’una actitud proactiva, és a dir, cal assumir la responsabilitat de fer que les coses succeïsquen, decidint a cada moment el que es vol fer i com fer-ho; també és fonamental el saber gestionar tota la informació que tenim al nostre abast i esbiaixar la veraç de la que no ho és; d’altra banda, s’ha de saber contextualitzar els coneixements, i posar-los en pràctica així com participar activament.

Així doncs, el PLE pot contribuir al desenvolupament personal i l’autonomia, millorant l’autoestima i fent-nos més eficients a l’hora d’ordenar la informació i les ferramentes a emprar. Tanmateix, altre aspecte positiu és el foment de la creativitat i la possibilitat de compartir la informació i comunicar-se amb els demés.

Tots els aspectes citats poden tenir un impacte molt positiu a l’aula, motiu pel qual el PLE aplicat al sistema educatiu, si es realitza correctament, pot ser altament beneficiós. Es busca la col·laboració i compartir en els demés, educant així emocionalment, el que és fonamental per tal de desenvolupar l’empatia i el respecte pels companys i transmetre valors crucials per a una bona incorporació a la societat.