dilluns, 30 de novembre de 2015

La llengua i les TIC
I continuem amb el fil de les llengües i, fonamentalment, amb el seu estudi. Una ferramenta de primordial utilitat quan aprenem un idioma és el diccionari. En ells, a més de definició o explicació d’algun concepte o objecte, podem trobar-hi recursos tal com la fonètica de la paraula, origen de la mateixa, etcètera. Tota la utilitat dels diccionaris, s’ha vist incrementada amb la incorporació de la versió a la xarxa d’aquestos, el que fa que cada cop sigui més accessible tota la seva informació.

Pel que respecta al català (català, valencià, balear, mateixa llengua, diferent dialecte), podem trobar diferents recursos a Internet. Si el que volem és un diccionari clàssic amb definició, fonètica i etimologia, per a uns coneixements purament lingüístics, podrem fer ús del Diccionaricatalà-valencià-balear.

Per altra banda, el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) és un exemple de l’amplitud que pot abastar un diccionari on-line; conté tant la definició pròpia de la paraula, com altres més especialitzades a altres camps, el que pot ser de gran utilitat als camps de la ciència, ja que podem cercar conceptes i nocions bàsiques.

I si parlem d’amplitud, la clau la tindrem amb l’Enciclopèdia Catalana, que ens ofereix des d’obres temàtiques, passant per entrades enciclopèdiques fins a definicions de diferents diccionaris i conjugacions verbals. Tot el coneixement al nostre abast amb un mer clic.

També, un bon recurs per a la docència de les ciències són les Enciclopèdies de Ciències que, car posseir un nivell elemental, és perfecta per a cursos de secundària i batxillerat. No obstant això, cal dir que molta de la informació que trobem es troba desactualitzada i que, donat que la ciència és un camp en constant desenvolupament, caldria la pertinent revisió, per tal d’afegir descobriments tals com el del bosó de Higgs.

Núvol de paraules sobre el bosó de Higgs realitzat amb l'aplicació Wordle

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada